Om mig

För mer än 20 år sedan har jag börjat jobba inom klinisk patologi. Efter mitt specialistexamen vid Humboldt-Universität zu Berlin i Tyskland började jag år 2004 ägna mig särskild åt bröstpatologi på Oskar-Ziethen-Krankenhaus, Berlin, ett av Tysklands bröstcentra. 2005-2015 jobbade jag i Växjö som överläkare och bröstansvarig patolog. Sedan 2015 är jag som överläkare anställt på Klinisk patologi vid Länssjukhuset i Kalmar som en av tre bröstpatologer. Samtidigt med den nya anställningen i Kalmar har jag börjat forska i Lund med inriktning på bröstcancer. Mitt speciella intresse gäller tumörinfitrerande lymfocyter (TILs). Till grund för min forskning ligger en stor prospektiv kohortstudie, som etablerades 1990 i Södra Sjukvårdsregionen, i vilken jag har eftergranskat 1500 bröstcancerfall och klassificerat dessa enligt gällande internationell standard. I mitt kliniska arbete ägnar jag mer än hälften av min arbetstid åt bröstdiagnostik och diagnostiserar mer än 50 nya bröstcancerfall per år. Härmed uppfyller jag European Society of Breast Cancer Specialists - (EUSOMAs) krav som bröstpatolog. Genom deltagande i nationella och internationella möten och kongresser samt litteraturstudium håller jag mig permanent uppdaterat.

Klinisk patologi i Kalmar förefaller vara först i världen med primärdiagnostik av virtuella rutinpreparat på skärm. Skanning av rutindiagnostik börjades i Kalmar år 2008. Idag skannas all rutindiagnostik inom patologi och jag är van vid digital mikroskopering. Som ansvarig patolog för digital patologi driver jag ständigt utvecklingen framåt.

Sedan hösten 2021 ingår jag i det Sverige övergripande projektet Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP) för att bidra med min mångåriga erfarenhet som bröstpatolog för att utveckla ett artificiell intelligens (AI)-baserat verktyg för bröstdiagnostik.

Med min cirka 30-åriga erfarenhet som hobbyfotograf i kombination med min erfarenhet som patolog och högkvalitativ utrustning för att ta histologi- och cytologibilder finns bästa förutsättningar för att få högkvalitativa histologi- och cytologibilder, till exempel för vetenskapliga publikationer.

Med denna bakgrund är jag rätt partner för dig om du behöver hjälp med din forskning gällande bröstcancer, utveckling av AI-baserade lösningar inom bröstcancerdiagnostik eller med att skapa högkvalitativa histologi- och cytologibilder.

Jag ser fram emot att få kontakt med dig!

Viktiga punkter i mitt CV

1997 Disputation i patologi, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland
2010-2014 Medicinsk ansvarig läkare, Klinisk patologi/cytologi, Centrallasarettet i Växjö
2014-2019 Styrelseledamot, Svensk Förening för Patologi
2015 Granskare Halvtidskontroll i doktorandarbete av Björn Isfoss „Histopatologisk karakterisering av stamceller för bröstepitelet och stroma“, handledare Håkan Olsson, Lunds Universitet
2020 Halvårskurs: English research writing, Linnéuniversitetet Växjö
1999- Deltagit i en del symposier, även som föreläsare
1990- Specialintresse fotografi: www.utesbilder.se

 

Publikationer

Michailidou, K.-et al. Association analysis identifies 65 new breast cancer risk loci. Nature. 2017 Nov 2;551(7678):92-94. doi: 10.1038/nature24284.

Medförfattare i kapitel „Hemangioma of the breast“ to the Encyclopedia of Pathology, edited by Han van Krieken, Springer, 2018 Jun 20:e DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-28845-1_4753-1

Mavaddat, N et al. Polygenic risk scores for prediction of breast cancer and breast cancer subtypes. Am J Hum Genet 2019;104(1):21-34.

Johnsson, A et al. Post-diagnosis physical activity and survival after diagnosis of breast cancer. Eur J Cancer Care. 2019 Mar 21:e13037. doi: 10.1111/ecc.13037.

Genome-wide association study of germline variants and breast cancer-specific mortality.
Escala-Garcia, M et al. Br J Cancer. 2019 Mar;120(6):647-657. doi

Lundgren, C et al. Tumour-infiltrating lymphocytes as a prognostic and tamoxifen predictive marker in premenopausal breast cancer: data from a randomised trial with long-term follow-up. Breast Cancer Res. 2020 Dec 23;22(1):140. doi: 10.1186/s13058-020-01364-w.

Middha P. et al. Gene-environment interactions and breast cancer risk. Int J Epidemiol (submitted)

Ahearn, T et al. Common variants in breast cancer risk loci predispose to distinct tumor subtypes. Nat Commun. (submitted)