Tjänster

All arbete som kan tänkas en histopatolog specialinriktat på bröstcancer kan hjälpa till med. Enstaka exempel: eftergranskning av fall, klassificering enligt gällande standard, räkning av tumörinfiltrerande lymfocyter (TILs), bedömning av immunhistokemiska färgningar så som östrogenreceptor, progesteronreceptor, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), proliferationsmarkör Ki67 och många andra immunhistokemiska markörer.

Jag kan även hjälpa till att utveckla verktyg för att diagnosticera bröstcancer, det vill säga utveckling av Arteficiell Intelligens (AI) baserade program.

Inte sällan syns vetenskapliga artiklar som innehåller histologi- eller cytologibilder som inte är skarpa, har bakgrund eller fel vitbalans. Med lång erfarenhet av fotografi och tillgång till ett högkvalitativt flurorescensmikroskop, Olympus BX63 samt Olympus kamera DP80 erbjuder jag dig som forskare att framställa histologi- och cytologibilder av hög kvalitet som du sedan kan använda i din publikation. Kameran DP80 kombinerar en färg- och en monokromsensor och har bland annat möjlighet att koppla ihop bilder av de två sensorerna pixelexakt, vilket möjliggör en efficient och exakt kombination av färg- och fluorescensimagning.